Bli medlem

Vid årsmötet 2019 beslutades om oförändrad årsavgift, vilket innebär 100 kr för en person och 50 kr för övriga i familjen (maka, make, sambo, barn över 18 år). Barn under 18 år gratis. Avgiften kan betalas in på bankgiro 5806-6531. 

Vi önskar Er  välkomna till vår förening och hoppas att Ni tar del i våra aktiviteter. Kom gärna med förslag på verksamheter som Ni vill att vi ska genomföra.

"Det effektivaste sättet att få någonting gjort

är nog att göra det".