Renoveringsåtgärder på Masmästargården har utförts under 2018 med hjälp av pengar från Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

I västra köket har skorsten och hela muren med bakugn nedtagits och ny har uppmurats. I rummet har muren för bergslagskaminen nedtagits och ny har uppmurats. Puts utvändigt på slaggstenarna har sandblästrats bort och ny puts är pålagd och vitkalkad. Ny puts har lagts på invändigt och målats. 

euflagga

Förening:

Nordmarks Hembygdsförening

Skapad av: Jan Kruse (2018-11-19 14:06:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Kruse (2019-01-21 12:13:33) Kontakta föreningen