Svenska Rayon Museum


 

Historien börjar

Vår historia börjar 1941 då andra världskrigets avspärrningar gör att Sveriges textilindustri står still på grund av materialbrist. Även Bobinfabriken i Vålberg drabbas och verksamheten ligger nere.

KF och de svenska textilföretagen, totalt 166 st, går samman och beslutar sig för att råda bot på bristen. Man skall starta en cellullsfabrik. Ullen ska ersätta den bomull och ylle som tidigare importerats.

Vi vill

Vi vill i denna utställning lyfta fram en unik svensk industrihistoria. Historien om cellullstillverkningen vid Svenska Rayon får inte falla i glömska och försvinna bort från eftervärldens krav på forskning. Kommande generationer ska ha en möjlighet att få veta varför samhället Vålberg och Norsbygden växte så kraftfullt under efterkrigstiden.

Museet har normalt öppet sista lördagen i månaden under perioden september-maj och under juni-augusti varje lördag.  Under Aktiviteter här på hemsidan hittar du gällande tider.

Museet kan på begäran anordna film- och berättarkvällar och gruppbesök.

Förening:

Nors Hembygdsförening

Skapad av: Anders Larsson (2013-11-21 18:50:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nors Hembygdsförening (2022-03-20 17:54:27) Kontakta föreningen