Arkiv 2018

Sveriges nationaldag 6 juni

Fira nationaldagen
i Nässjö Hembygdspark

Program:
Kl. 14.45  Samling fanbärare (Odd Fellow-villan)
Kl. 15.00  Musik från scenen

Från kl. 15.05
Välkomsttal
Musikunderhållning
Högtidstal
Nationalsången
Körsång
Utdelning av flagga och fana
Avslutning

Medverkan av Höglandskåren, Nässjö Manskör,
kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson
och kultur- och fritidsnämndens ordförande
Angelica Weber.

Servering i Gästgivaregården

Välkommen!!

Arrangörer är Nässjö Hembygdsförening
och kultur- och fritidsförvaltningen
———————————————————————————————————

 

Nässjö Hembygdsförening

inbjuder till

Familjefest

i Hembygdsparken

Lördagen den 26 maj 2018 klockan 12-15

Festprogram:
Välkomsthälsning
Åktur för barn i gammal brandbil
Tipspromenad
Hästfärd för barnen
Fiskdamm
Hantverk
Kaffeservering

Teater av ungdomar från Vuxenskolan
klockan 13:00   
”Äventyr i underlandet”

I Krogen kommer Thomas Erixzon att visa egna konstverk.

Nässjö Hembygdsförenings foto.

I saluboden kommer Yvonne Lindbom att visa hur man spinner ull, som sedan blir stickgarn.

———————————————————————————————————

 

Valborgsmässofirande 2018

19.30     VÄLKOMSTHÄLSNING
Hembygdsföreningens ordförande Meier Andersson

19.35     MANSKÖREN SJUNGER PÅ STADSHUSTRAPPAN
Dirigent: Susanne Lindgren   Presentatör:  Björn Svensson

¤  Längtan till landet
¤  Sköna maj välkommen
¤  Glad såsom fågeln  (därefter utbringas ett leve för våren)
¤  Sveriges flagga
¤  O hur härligt majsol ler
¤  Vårliga vindar draga
¤  Under rönn och syren

19.45      UTDELNING AV NÄSSJÖ KOMMUNS
               KULTURPRIS OCH STIPENDIER 2018
Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Angelica Weber
Manskörens hyllning till pristagarna

20.00     FACKELTÅG MED FRÄLSNINGSARMÉNS
              MUSIKKÅR (samling Rådhusgatan)
Marschväg:  Rådhusgatan-Bangårdsgatan-Anneforsvägen-
Gränsgatan-Hembygdsparken

               BÅLET TÄNDS

               Från Vattentornet:
¤  Meier Andersson hälsar välkommen
¤  Vårtal av Paul Snälls
¤  Vårkonsert av Frälsningsarméns musikkår

_________________________________________________


Årets upplaga av Fotokalendern

Framsidan av kalendern pryds i år av en bild från Stadsparken.

Hösten är i antågande när denna bild togs vid stadsparkens norra del. I bakgrunden syns Nässjö kyrka som byggdes 1908-1909.
I årets fotokalender har vi tagit fram flera bilder som speglar förändringen av stadsbilden under framförallt 1960-talet. Från mitten av 1950-talet till slutet av 1970-talet är den period då Nässjö förändrades mycket och det gjorde stora avtryck mest i den centrala delen av staden.

 

    Foto: Rolf Wilhelmsson 

Kalendern finns att köpa på följande ställen: Nässjö Bokhandel, Medborgarkontoret, Biblioteket och hos Hegethorns foto.

Kalendern betingar ett pris av 100:-
————————————————————————-

Årsmöte 2018

Protokoll fört vid årsmöte den 26 februari 2018

§ 1
Föreningens ordförande Meier Andersson öppnade mötet och hälsade de cirka 25 närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Josef Rydén och till sekreterare Dorothy Jansson. Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och vid behov vara rösträknare valdes Bengt Bonving och Carola Wilhelmsson.

§ 3
Årsmötets behöriga utlysande godkändes. Kallelse fanns i medlemsblad och under rubriken ”Föreningskontakt” i Smålands Dagblad.

§ 4
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 5
Meier redogjorde kort för väsentliga händelser under 2017 som totalrenovering och handikappanpassning av nedre toaletterna, renovering av toaletter övre våning samt slipning och lackning av golv. I övrigt har anskaffats nya spisar och ny diskmaskin.  Arbetet har utförts av medlemmar i föreningen medan material har belastat föreningen. I övrigt hänvisade Meier till medlemsbladet där verksamhetsberättelsen var införd.
Inga frågor utan verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 6
Meier Andersson hänvisade till den resultat- och balansräkning som fanns införd i vårens medlemsblad och lämnade fritt för att ställa frågor till föreningens kassör.
Inga frågor framkom, därmed godkändes denna.

§ 7
Då inga revisorer var närvarande läste Stig Johansson upp revisionsberättelsen, som godkändes.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9
Val (omval om inget annat anges):

Styrelse:
Ordförande för ett år:   Meier Andersson

Ledamöter för två år:  Lisbeth Edqvist, Lars-Åke Öhling, Stig Johansson,
Dorothy Jansson
Ersättare för två år:  Kenneth Johansson
Ersättare för ett år:  Åsa Friman (fyllnadsval)

Revisorer:  Ordinarie för ett år:  Bo Almqvist, Lars-Göran Ek
Ersättare för två år: Ingela Bäck, Gunilla Ekeroth

Valberedning:  för ett år:  Margareta Stenke, Rolf Wilhelmsson

§ 10

Årsavgiften för 2019 fastställdes till 150 kr för enskild medlem och 200 kr för par eller familj (oförändrat belopp).

§ 11
Meier Andersson redogjorde för planerad verksamhet under 2018:

Utöver det vanliga programmet med valborgsmässoafton, nationaldagen som sammanfaller med första onsdagsunderhållningen blir det i år 9 onsdagskvällar, en familjefest kommer att anordnas i maj samt en berättarafton under hösten.

§ 12
Under rubriken ”Övriga ärenden” framförde Meier Andersson föreningens tack till Ulla Nygren som sedan 1995 varit aktiv i styrelsen, ansvarat för lotteriverksamheten samt bokning av hantverkare i samband med julmarknad. Ulla har visat stort intresse för föreningens verksamhet och varit mycket kunnig.
Även stort tack till Martina Boström som varit engagerad i styrelsen under två år men tvingats avgå då ny tjänst och nya arbetsuppgifter inte medger tid för föreningens verksamhet.
Stort tack även till Bernt Thuresson som lämnar sitt uppdrag i valberedningen som han har haft i tio år.

§ 13
Mötesordföranden Josef Rydén tackade för sig och önskade föreningen ett bra verksamhetsår.
Meier Andersson tackade Josef Rydén för ordförandeskapet under mötet.
Meier framförde också ett stort tack till alla föreningens funktionärer som bidragit med värdefulla insatser under verksamhetsåret. Han tackade även för att han fått uppdraget att leda föreningen ännu ett år.
Stig Johansson framförde styrelsens tack till Meier för all tid och kraft han med stort intresse lägger ner på arbetet i föreningen.
Meier Andersson avslutade mötet. Sedan var det åter dags för PULS som inledde och avslutade årsmötet med musik till kaffe och fralla.

Vid protokollet:
Dorothy Jansson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter