Välkommen till Näshulta Hembygdsförening

                                                                                                                                                                                                                                                      .              

Näshulta Hembygdsförening bildades 1986. Antalet medlemmar är i dag ca. 850 st. Flera av dessa bor inte i Näshulta men har rötter eller någon annan anknytning till bygden.Hembygdsföreningens arbete är att värna om och vårda bygden med allt vad det innebär.

I stadgarna står det att föreningens uppgift är:
Att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl a genom:

  • att befrämja kunskap om och känsla för hembygden, och dess ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla traditioner.
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
  • att samarbeta med kommunala organ, kulturorganisationer och lokala föreningen inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Föreningen skall vara partipolitiskt obunden.