Bli medlem


Årsavgiften är

  • 200 kronor per person, alternativt

  • 300 kronor för familj under samma adress.

Fyll i uppgifterna nedan och betala till Nacka Hembygdsförenings

 

plusgiro 29 39 82-5

 

eller

 

Swish nr 123 432 93 55 alt. via QR-koden:

 

 

Ange namn på den person som inbetalningen avser.

 

Anmälan ny medlem

 

Förnamn*

Efternamn*

E-post*

Telefon*

Gatuadress*

Postnummer*

Postort/stad*

Namn på övriga medlemmar i samma familj (vid tecknande av familjemedlemskap)

  Jag godkänner att Nacka hembygdsförening sparar dessa uppgifter så länge jag är medlem.*


Vi bekräftar Din anmälan och inbetalning per e-post.

 

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen - GDPR. Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta föreningen på [email protected] eller 070-5653028.