Om oss

Myssjö-Ovikens Hembygdsförenings främsta geografiska intresseområden är Myssjö och Oviken. Socknarna Myssjö och Oviken sträcker sig från Storsjöns jordbruksbygd och upp i Oviksfjällen. Numera ingår de i Bergs kommun i sydvästra Jämtland. 

Myssjö-Ovikens hembygdsförening grundades 1929, och omfattade först bara Ovikens socken, men snart tillkom grannsocknen Myssjö

Ändamålsparagraf 
Vår hembygdsförening vill hos bygd och besökare:
- främja intresset för lokal historia och kultur, och med denna bakgrund engagera sig i traktens samtid och framtid 
- bevara, vårda och sommartid visa hembygdsgårdens hus och föremål 
- ordna sammankomster och arrangemang i Sockenstuga och på Hembygdsgård, i egen regi eller i samverkan med andra föreningar 
- utge en årsbok, "Oviks-och Myssjöbygden" 

Värdegrund 
Myssjö-Ovikens Hembygdsförenings värdegrundspolicy antogs på styrelsemöte den 15 maj 2018. Den har samma lydelse som Sveriges Hembygdsförbunds.
Läs mer

Styrelse, kommittéer och uthyrning 
Läs mer

Minnesgåvor och andra gåvor
Läs mer

Föreningen - historik och aktuellt 
Läs mer