Om oss


Myssjö-Ovikens Hembygdsförenings främsta geografiska intresseområden är Myssjö och Oviken. Socknarna Myssjö och Oviken sträcker sig från Storsjöns jordbruksbygd och upp i Oviksfjällen. Numera ingår de i Bergs kommun i sydvästra Jämtland. 

Myssjö-Ovikens hembygdsförening grundades 1929, och omfattade först bara Ovikens socken, men snart tillkom grannsocknen Myssjö

Ändamålsparagraf 
Vår hembygdsförening vill hos bygd och besökare:- främja intresset för lokal historia och kultur, och med denna bakgrund engagera sig i traktens samtid och framtid - bevara, vårda och sommartid visa hembygdsgårdens hus och föremål - ordna sammankomster och arrangemang i Sockenstuga och på Hembygdsgård, i egen regi eller i samverkan med andra föreningar - utge en årsbok, "Oviks-och Myssjöbygden" 

Värdegrund 
Myssjö-Ovikens Hembygdsförenings värdegrundspolicy antogs på styrelsemöte den 15 maj 2018. Den har samma lydelse som Sveriges Hembygdsförbunds.Läs mer

Styrelse, kommittéer och uthyrning Läs mer 

Minnesgåvor och andra gåvor Läs mer