Nyheter

Årsmöte och boksläpp av boka 2020

Myssjö-Ovikens Hembygdsförening inbjuder till årsmöte söndag 20 juni kl 14 på Ovikens hembygdsgård.

Årsmötet hålls utomhus och Corona-säkert.

Föreningen bjuder på fika!

Boksläpp av sockenkrönikan 2020 sker i samband med hembygdsföreningens årsmöte den 20 juni.

Redaktionen hoppas att boken ska vara till nöje för många och främst för alla med koppling till Oviks- och Myssjöbygden!

Läs mer >

Interiör från Hakagårdsstugan på Ovikens Hembygdsgård
Visa fler

Om oss

Myssjö-Ovikens Hembygdsförenings främsta geografiska intresseområden är Myssjö och Oviken. Socknarna Myssjö och Oviken sträcker sig från Storsjöns jordbruksbygd och upp i Oviksfjällen. Numera ingår de i Bergs kommun i sydvästra Jämtland. 

Myssjö-Ovikens hembygdsförening grundades 1929, och omfattade först bara Ovikens socken, men snart tillkom grannsocknen Myssjö

Ändamålsparagraf 
Vår hembygdsförening vill hos...

Läs mer >

Aktiviteter