Platser kvar till årets sommarutfärd!

Det finns ett antal platser kvar till årets sommarutfärd som bland annat besöker världsarvet i Grimeton och Varbergs fästning!

För anmälan och frågor, kontakta Kjell Rubenson 0431 – 44 00 60

sommarutfärd_2017.pdf

Välkommen till Munka Ljungby – Tåssjö Hembygdsförening!

Munka Ljungby – Tåssjö Hembygdsförening bildades 1988 och har ca 300 medlemmar.     Verksamhetsområdet är Munka Ljungby och Tåssjö socknar. Församlingshemmet i Tåssjö och Munka Ljungby används i regel som föreningens mötesplatser.

De aktiviteter vi ägnar oss åt är bl.a. bebyggelseinventering, bilddokumentation, byavandringar samt studiekvällar med interna och externa föredragshållare, ofta ihop med någon form av underhållning.

Föreningen har även som tradition att varje sommar anordna en utfärd med buss för föreningens medlemmar.