Torpskyltningsvandring 24 september

Den 24 september genomfördes en torpskyltningsvandring vid Grönalid och Djurholmen med cirka 20 deltagare. Nuvarande ägaren av Grönalid bjöd oss på en visning och en skylt placerades ut. Därefter återbesöktes Oskar Kals för att ersätta den skylt som placerades ut där 2011 men som försvunnit. Efter kaffet vandrade vi bort till Djurholmen för dagens sista skyltning.

Det finns nu en bättre översiktskarta över våra skyltar. Där finns även mer bildmaterial kopplat till varje skylt. Ni hittar den här: länk

Välkommen till Munka Ljungby – Tåssjö Hembygdsförening!

Munka Ljungby – Tåssjö Hembygdsförening bildades 1988 och har ca 300 medlemmar.     Verksamhetsområdet är Munka Ljungby och Tåssjö socknar. Församlingshemmet i Tåssjö och Munka Ljungby används i regel som föreningens mötesplatser.

De aktiviteter vi ägnar oss åt är bl.a. bebyggelseinventering, bilddokumentation, byavandringar samt studiekvällar med interna och externa föredragshållare, ofta ihop med någon form av underhållning.

Föreningen har även som tradition att varje sommar anordna en utfärd med buss för föreningens medlemmar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter