Om oss

Välkommen till Medelpads Fornminnesförening!

Vi är en gammal, ärevördig förening som bildades redan 1906 för att ta tillvara vår historia och berätta om den. Vi har funnits på Norra Berget i Sundsvall sedan starten. Vår personal består av några anställda men till stor del av volontärer utan vilka vi inte skulle klara oss! Vill DU bli volontär och vara med och bevara en gammal fin förening, se nedan!

Vårt kansli hittar du i Hantverks- & Sjöfartsmuséet på Norra Berget. Kontaktuppgifter finns under "Kontakta oss"

Vi finns också i Digitalt museum Medelpads Fornminnesförening. Här kan alla se vår stora föremålssamling digitalt!

I Skvaderboden i samma hus, finns hantverk, souvenirer och presenter och en bit upp i backen ligger Café Gesällen, det mysiga kaféet i det gamla Gesällhärbärget. 

Hos oss finns det mesta du kan önska dig i form av äldre och nyare kultur, aktiviteter, arrangemang, kaffeservering och lanthandel  mm. 

 

Café Gesällen är öppet tisdag - söndag. Hantverksmuseet, Långlogen och Trampmangeln är stängda för säsongen

I övrigt har vi öppet utom följande dagar: 

Julafton

Juldagen

Nyårsafton

Nyårsdagen

Påskafton

Midsommardagen

Öppettider övriga dagar 11 - 16.

Se även:

Sundsvalls museum, Friluftsmuseet Norra Berget


VOLONTÄRER SÖKES!

Söker du en rolig och meningsfull sysselsättning? 

Är du en pigg pensionär, eller har du kanske tid över ändå? 

Vi behöver volontärer till vår trevliga Skvaderbod som säljer hantverk, souvenirer och presenter, och till Café Gesällen som säljer kaffe, smörgåsar och hembakt fikabröd. Just du kanske kan hjälpa till?

Hör av er till vårt kansli, tel 060-61 17 48, eller via mail [email protected]

Ni är så välkomna! 

HISTORIK

När Medelpads Fornminnesförening startade år 1906 var ambitionen att efterlikna Skansen i Stockholm, med dess byggnader, föremål och nordiska smådjur. Det var Artur Hazelius, Skansens skapare, som gav impulserna till Fornminnesföreningens bildande. Bland de första eldsjälarna i Medelpad var professor Anders Wide och författaren Olof Högberg. Tack vare deras outtröttliga arbete och samlargärning fick Fornminnesföreningen en mycket god start.

Vid tillkomsten av Medelpads Fornhem på Norra berget blev Olof Högberg (författare till bl.a. norrlandseposet "Den stora vreden") dess förste intendent år 1907. Redan tidigt började Olof Högberg studera Norrlands historia. Under åren samlade han ett omfattande och värdefullt kulturhistoriskt material. Varmt entusiastisk för sin hembygd arbetade han för beredandet och ihopsamlandet av vad som fanns kvar av gammalt och fornt i Medelpad. Olof Högberg var intendent till sin död år 1932.

Ett namn med anor

Namnet "Medelpads Fornminnesförening" och platsen Norra Stadsparken som benämns "Fornhemmet" säger att vi var den allra första hembygdsföreningen som bildades i landskapet. För på den tiden (år 1906) fanns knappt ordet "hembygdsförening". Då var det fornminnen som  gällde  och att rädda det som var fornt och gammalt åt eftervärlden.           Timmerbyggnader från olika byar i landskapet Medelpad monterades ner och fraktades till Norra berget där de upptimrades. Idag finns här över 30 byggnader, från hela landskapet.

Norra berget besöks årligen av c:a 100 000 personer. Vi som jobbar för Fornminnesföreningen vill särskilt rikta oss till den unga generationen. Vi vill göra Norra berget till ett levande aktivitetscentrum, en lugn oas och ett rekreationscentrum för hela familjen.                 

Vi ordnar kulturarrangemang och aktiviteter som förekom på självhushållningens tid. Samtidigt fungerar friluftsmuseets område på Norra berget i Sundsvall som en trevlig strövplats för besökare från när och fjärran.

De unika; Skvadern och Kyrkladan

Vår äldsta byggnad benämns "Kyrkladan" och kommer från Haverö. Timret i den har åldersbestämts med hjälp av dendrokronologi till år 1306! Den är bland de äldsta byggnaderna som finns i landet.

Den unika Skvadern, en korsning mellan hare och tjäder finns också att se hos oss.               

 

Medlemmar, styrelse och personal

Föreningen har idag 170 medlemmar, alla åldrar är välkomna. Vi har medlemsmöten flera gånger per år. Bli medlem!

Alla medlemmar har 10%  på varor i Skvaderboden, undantaget är kommissionsvaror. Verksamhetsfunktionen bygger på en kombination av ideellt arbete och anställdas arbete. Styrelsen är arbetsgivare för de anställda. Det ideella arbetet är organiserat i olika kommittéer.

Fornminnesföreningens verksamhet finansieras med medel från Regionen, plus intäkter från kaféverksamhet och försäljning i Skvaderboden.

Medelpads Fornminnesförening tackar alla sina sponsorer särskilt SCA.

Vi tackar även våra ideella medlemmar för deras fina arbetsinsatser.   

Årsmötet har beslutat om följande medlemsavgifter:

150 kr för enskild medlem, 50 kr för ungdomar upp till 18 år, 500 kr för föreningar / organisation   Plusgiro 270684-4

 

Medelpads Fornminnesförenings styrelse 2023

Ordförande: Inge Andersson. tel. 070-529 33 27

Vice ordförande: Staffan Smeds

Kassör: Britt-Marie Neijman. tel. 070-974 85 70

Sekreterare: Anita Vestling

Övriga ledamöter:

Bent Fridholm

Carola Nordbäck

Sven Olofsson

Suppleanter:

Urban Fröberg

Annakarin Kallioinen