Ordförande Anita Vestling                            ordfö[email protected]

                                                                            tel 070-2606983

Verksamhetsansvarig Mikael Bergqvist       [email protected]

Webbansvarig Annelise Rydfjord                  [email protected]

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]