Styrelsen


Styrelse för 2019

Styrelsen sitter fram till årsmötet i april 2020

Ordförande: Ulf Bylund

[email protected]

Tfn: 070-237 67 77

Vice ordförande: Ulla-Britt Lagergren

[email protected]

Tfn: 070-686 10 23

Sekreterare: 

[email protected].

Tfn: 070-262 63 48

Vice sekreterare: 

[email protected]

Tfn: 073-723 32 67

  Kassör: Jan-Ivar Berggren

[email protected]

Tfn: 070-663 23 92

Matrikelansvarig: Gunnel Öun

[email protected]

Tfn: 060-240 11

Biträdande matrikelansvarig: Evabritt Berggren

[email protected]

Tfn: 070-690 39 95

Bengt-Ove Nilsson

[email protected]

Tfn: 060-202 49

Intendent: Sara Östman

[email protected]

Tfn: 073-855 58 00

Editerad av: Sonja Östman Sjölander (2020-08-06 12:14:24)