Om oss

Föreningen bildades den 15 mars 1928. Medlemsantalet var vid starten 108. Styrelsen skulle bestå av fem ledamöter från Mariannelund och fem från Hässleby. Följande ledamöter valdes:För Mariannelund: Komminister K. B. Jennes, Godsägare Ernst Johnsson, Murarmästare Valfrid Ledung, Magister Tyko Wifors, Bankdirektör Albert Petersson samt till suppleanter Linnèa Johansson och Rektor...

Läs mer >

Välkommen till MHHF;s hemsida!

Har kan Ni informera Er om vad som händer i Mariannelunds och Hässleby hembygdsförening.

"CORONA"-pandemin sätter käppar i hjulen för många evenemang, detta återspeglar sig i aktivitetslistan nedan.