Kristvalla gamla prästgård


Vill du bo på hembygdsgård?

 

Kristvalla gamla prästgård i Norra Gunnabo, är föreningens hembygdsgård. Här firar vi midsommar, m. m.  Hembygdsgården fick under 2019 status som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Kalmar. Byggnadsminnesförklaringen innehåller beskrivning av vad som är av vikt i kulturarvet. 

När Kristvalla hembygdsgård blev byggnadsminnesförklarad 2019 blev det möjligt att söka fler bidrag för restaurering.
I ett treårigt projekt beräknades totalkostnaden till 366 000, varav länsmuseéet skjuter till 90 procent. Under första etappen har en del fönster restaturerats. I resterande etapper under 2023 och 2024 ska de kvarvarande fönstren på huvudbyggnaden restaureras, och därefter fönstren på den så kallade kandidatflygeln.
Ur en fond som upprättades efter att föreningsmedlemmen Stephan Wirblad, har pengar använts för att fräscha upp verandan som bland annat fått ny linoljefärg

Gården har sitt ursprung i ett kronohemman, som 1647 skänktes av drottning Christina till det som några år senare skulle bli egen

Image

 

Mangårdsbyggnaden, boningshuset, var under slutet av 1600-talet en en-våningslänga, som så småningom fick en övervåning på 1700-talet. På 1700-talet tillkom även flygelbyggnaderna, som öppnar sig mot landsvägen som inbjudande armar. I den södra flygeln har prästens tionde-bod varit inrymd.
I den norra flygeln bodde förr arrendatorn, senare prästadjunkterna. Här hölls också konfirmandundervisning.

Den sista prästfamiljen, som bodde i huset, flyttade 1949. Då hade nitton prästfamiljer bott där.
1959 fick hembygdsföreningen köpa huset för att ta hand om det som hembygdsgård. Många  idéella timmar har sedan lagts ned för att vårda husen och trädgården. Boningshuset och adjunktsflygeln är varsamt iordninggjorda och inredda för möten och kalas. Adjunktsflygeln hyrs ut för ”Bo på hembygdsgård”.

Vill du veta mer om hembygdsgården ?  –  Läs ur Hembygdskrönikan: 2013/06/Sven-Forsberg.pdf eller köp 2020 års upplaga där Monica Björklund ger en uppdaterad samlad historia kring gården.


Lokomobilen    Image

Bild: Stephan Wirbladh var under många år föreningens lokomobilförare. Foto: Lena Wirbladh

På hembygdsgården finns en lokomobil, som numera är placerad i förråd. Läs om  lokomobilen i Hembygdskrönikan :2013/06/MBjorklundLokomobilen.pdf


Skvaltkvarnen

Image
Beskrivning: Skvaltkvarn Fotograf: BG

Till hembygdsgården hör en skvaltkvarn där föreningen  maler mjöl till försäljning. Kvarnen drivs numera med el eftersom bäckflödet är otillräckligt.Image

Recept på rågbullar bakade på stenmalet mjöl

Image

 

Förening:

Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening

Skapad av: Birgitta Gustafsson (2018-05-19 08:53:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birgitta Gustafsson (2024-03-02 17:16:51) Kontakta föreningen