Madesjö hembygdsmuseums historia


 

 

Madesjö var till både befolkning och yta en stor socken. Det behövdes stallplatser till de oxar, kor och hästar som en del av kyrkobesökarna använde som dragdjur för kyrkskjutsen. Bönderna byggde först fristående stallar i ängarna runt kyrkan;  i mitten av 1800-talet fanns det cirka 150 stallar utspridda runt kyrkan. För att skapa ordning och reda i byggnationen och i det brännvinsdrickande som förekom i stallarna, så beslöt man 1865 att stallarna skulle sammaföras s till enhetliga stallängor. 1879-1880 var byggnationen klar, då fanns det stallängor på sju sidor av de fyra vägar som möts vid Madesjö kyrka. Djuren stod i stallarna, vagnarna stod parkerade utanför. I ett av stallen fanns Madesjös första kommunalkontor.

Behovet av stallarna minskade under 1900-talet, cyklar och bilar kom istället. Örsjölängan revs 1939. Under krigsåren och de kalla vintrarna i början av 1940-talet försvann tre av stallängorna för att användas som pannved.
Idag finns tre längor kvar, de tidigare ägarna har skänkt stallar med nycklar till hembygdsföreningen. Två av längorna används idag som hembygdsmuseum och den tredje längan, Norra stallängan används vid speciella tillfällen som stallslöjdarna på sommaren, julmarknad med mera.

Hembygdsföreningen har nu under många år ansvarat för stallarna, deras underhåll och skötsel. Här en artikel om stallarna före övertagandet. Museets inventarier har krävt katalogiseringar i olika omgångar, ett arbete som visat sig oändligt tids- och kompetenskrävande och därför hittills inte skett idéellt.

Image

 

Okänd dam ca 1930 vid  stallarna på Jutarnas väg, nuvarande  Förskolan

Therese Köppen skrev ett specialarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås 1981 om kyrkstallarna, hembygdsföreningen och det då pågående katalogiseringsarbetet (före datorernas tid). Det blev en bra sammanställning om föreningens tidiga arbete med muséet, läs den: Thérèse Köppen

Madesjö hembygdsmuseum 1981.pdf.

Titta också på Manfreds och Rune Karlssons film om kyrkstallarna från ca 1995?

Sammanställning av hembygdsföreningens arbete med stallarna
 

1958 Ett trettiotal stallar erhålls som gåva

1959 Rödmålning och viss renovering, de första föremålen finns på plats

1960 Några stallar iordningställs, Klockarängen röjs

1961 Fler stallar överlämnas som gåva. 1000 besökare.

1963 De första miljöerna iordningställs, skomakeri och glastillverkning blir de första

1970 Ansökan om 200 000 i AMSbidrag, för renovering. 250 000 beviljas.

1973 Nyinvigning av museet efter renovering. ytterligare 180 000 kr i bidrag beviljas av AMS.

1979 Start för registrering av föremål med stöd av Kalmar läns museum

1983 Reparation av yttertak

1989 Lanthandeln deponeras. Köksmiljön och skolsalen färdigställs.

1991 Nya avdelningar är Gunnabo gård och bykavdelningen

1992 Invigs klädkammaren, kostnad 130 000 kr

1993 Gårdssmedjan och snickarboden är klara

1996 Biodlarområdet är färdigställt

1997 Skogsavdelningen blir klar 30 000 kr

1999 Edit Johansson rum invigs

2000 Erik Höglunds utställning färdig

2001 Ett rum för tillfälliga utställningar öppnas, första utställningen herrhattar

2002 Skrädderiet iordningställs

2004 Lanthandeln inköps av föreningen

2005 Museet målas om utvändigt, en film om museet kommer till

2006 Antik och loppmarknad

2007 Utvandraravdelningen och en 50 års-jubileumsutställning görs

2010 Föremålsregistrering påbörjas med digitalisering och fotografering

2011 Förbättring av belysning, larm och el,  påbörjat med skenor och LED

2012 renovering av entré och toaletter

2013  Ny entre med ramp och ytterdörr

2014 Fortsatt registrering, ej fullföljd

2016 "Levande museum" genomförs för första gången

(sammanställt av Monica B, 2017)

2020 Pandemiår, veranda för fika färdigställs. "Levande rum" genomförs i några miljöer. Våffelservering under öppettider.

2021 Pandemin fortsätter. QRkoder med berättelser om miljöerna tas fram.

2022 Köket byggs om. Skyltar förnyas med hjälpa av Kalmar läns museum.  Taket börjar renoveras med EU-bidrag

2023 Nya tryckta skyltar i samarbete med länsmuseet. Rensning under stallarna och uppsättande av stängsel för att hindra personer att krypa under museet.

 

Förening:

Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening

Skapad av: (2015-08-27 19:07:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening (2024-04-04 20:36:51) Kontakta föreningen