Lärarinnerummet - Ruth Nordin


Ett minnesrum har inretts i Madesjö hembygdsmuseum i anslutning till den så kallade skolsalen. Rummet ska visa på tiden då läraren i regel hade sin bostad i skolhuset. Så var det i Markustorpskolan, som var ny höstterminen 1915, då Rut Nordin fick sin anställning som lärarinna där.

Rut Nilsson, f Nordin, var född i Blomkulla den 4 april 1893. Föräldrarna var skräddaren Karl Alfred Nordin och hans hustru Jenny f. Jonsson. Efter skolgång i Flerohopp och konfirmation i Madesjö började Ruth i småskoleseminariet i Kalmar, där hon utexaminerades våren 1914. Första platsen hade hon i Fågelfors, en B2-skola, hösten 1914 till våren 1915.
Hösten 1915 hade hon att välja mellan Sigislaryd och Markustorp. Hon valde Markustorp, för det var så nära hem till föräldrahemmet. Modern hade då blivit ensam med Ruts två yngre systrar, Elsa f 1896 och Linnea f 1908. Fadern hade gått bort 1913. Han fick således inte uppleva när hans dotter blev lärarinna.
Fadern var mycket mån om sin familj. Hos bysnickaren beställde han byråar till de äldre döttrarna. Och väckarklockan med spelverk, som finns i museet, köpte han till Rut när hon flyttade till Kalmar för att hon skulle vakna på morgnarna. Rut bodde hos en kaptensänka och dennas dotter, som också var änka efter en kapten eller sjöman. Korallen som finns i utställningsrummet fick hon av dem.

Första terminen Rut arbetade i skolan i Markustorp hade hon 19 elever. Den sista terminen där hade hon en elev. Sedan flyttade hon till Hanemålaskolan, där hon arbetade till sin pensionering. Hon hade även syslöjden för de högre klasserna där. Rut Nordin arbetade som lärarinna i 39 år i Madesjö församling. År 1936 gifte Ruth sig på sin 43-årsdag med Nils Ragnar Adolf Nilsson, glasarbetare i Gadderås. Hon levde till oktober 1984, då hon gick bort vid 91 års ålder.

text och foto Monica Björklund

 

Bilden: Rut Nordin i sitt rum, troligen på 1930-talet

Förening:

Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening

Skapad av: (2015-08-27 20:52:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening (2019-07-21 18:57:38) Kontakta föreningen