Om oss

Välkommen till Lyrestads Sockens Hembygdsförening.

Hembygdsföreningen bildades på sockenbokskommitténs initiativ i april 1974. Namnet blev Lyrestads sockens Hembygdsförening. På ett tidigt stadium kom frågan om lämplig lokal upp. Ett magasin vid prästgårdens trädgård ”Tiondemagasinet” fick hyras för en symbolisk summa. Magasinet inreddes och en vinterbonad sammanträdeslokal på 30 kvm inreddes. Föremål av alla de slag skänktes till föreningen och de tre våningsplanen fylldes redan efter ett par år. En komplett skolsal och allehanda föremål fyller våningarna. I samlingslokalen inryms bibliotek, skrifter och kartor.

1976 kom erbjudandet att som gåva motta det stora magasinet vid kanalen. Magasinet med en byggyta av 8,5 x 24 meter var i förfallet skick, men föreningen tackade ja till gåvan trots att det kom att kräva mycket stora kostnader och arbete.

Magasinet var byggt som upplagsmagasin för kanaltrafikens räkning 1823, av virke från baracker och andra hus som använts under Göta kanals byggande och sedan den blev klar överflödiga. 1871 såldes magasinet på auktion och kom därmed i privat ägo. Köpare blev en handelsman från Mariestad. Denne inredde en bostadslägenhet i södra delen. Den var bebodd fram till 1954. Kyrkbyns första affär var inrymd där till slutet av 1800-talet. I magasinet lagrades spannmål, handelsvaror och gods som transporterades med båt på kanalen.

Magasinet var upprustat och invigdes som museum 1985, och har blivit föreningens centrala verksamhetsplats. Bottenvåningen som är vinterbonad inrymmer samlingssal med kaffeservering och försäljning, museum med rum, affär och telefonsamling. Andra våningen och vindsvåningen inrymmer alla slag av redskap, verktyg och föremål från alla i bygden verksamma yrken, hantverk och bomiljöer.

Hembygdsföreningen disponerar från 1985 genom testamente Hembygdsgården i Böckersboda som är möblerad i tidigt 1900-tal.

Föreningen har en skyltad kulturstig vid Norrkvarn där mycket finns bevarat från kanalbyggnadstiden. I kalkboden visas bildutställning i samarbete med Länsmuseet och Göta Kanal.

Hembygdsföreningen har gett ut boken ”En gången tid” 1982 om torpinventering i Lyrestads socken och ”Sjötorpsboken” 1984 om Sjötorp förr och nu.

Vi samarbetar med Vuxenskolan, Kyrkan, Böckersboda Byalag, Lyrestads Samhällsförening, IF Weimer Lyrestad, och skolan i Lyrestad