Ordförande: Barbro Nyberg
Telefon: 0501 - 51184
Mobil: 070 2905806

Sekr: Eva Eriksson
Telefon: 070 5580917

Hemsidan/ Årsskriften Christer Andersson
mail [email protected]

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]