En berättelse om Nordgårdens Egnahems förvandling från jordbruksbygd till villasamhälle har sammanfattats i en ny bok. Vilka hus byggdes och hur levde de första nybyggarna?

Under hösten 2022 kartlades vilka hus det handlade om. Kontakt togs med nuvarande ägare och ibland tidigare ägare eller släktingar. Många husägare har varit till stor hjälp med ritningar och gamla dokument under arbetets gång.

Boken Nordgårdens Egnahem i Lundby på Hisingen finns att köpa för 200 kr i Kyrkbyskolan, Prästvägen 11, på tisdagar mellan kl 10 och 12.30 under "terminstid" och vid kommande aktiviteter.


Förening:

Lundby Hembygdsförening

Skapad av: Anders Derneryd (2024-02-24 10:39:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Derneryd (2024-04-16 19:37:43) Kontakta föreningen