Om oss

VÄLKOMMEN TILL LUNDA HEMBYGDSFÖRENING i Sörmland

Upprinnelsen till Lunda hembygdsförening är en studiecirkel i hembygdskunskap, som bedrevs i Lundaskogs skola 1953 till 1956.

Ingen av cirkeldeltagarna ansåg sig vid denna tidpunkt mogen att
starta en förening. 30 år senare tillsattes en interimsstyrelse, vid ett
möte i Lundaskogs skola den 27 april 1987.

Lunda hembygdsförening...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]