HEMVÄNDARDAG 9 juni 2018

Program

10:30 – 13:00 Vårt museum i Tybblegårdarna, följ skyltarna

10:30 – 13:00 Utställning av tavlor och foton från Jönåker i Centrumlokalen

11:00 – 13:00 Servering av kaffe/te i PRO-lokalen

13:45 Invigning av SJ-EMBLEMET som hembygdsföreningen fått i gåva,
vid Hembygdsstugan Lilla Rosenberg
Under tiden vi är samlade i Hembygdsstugan serveras korv med bröd och dricka till invigningspris 20:- samt fiskdamm för barn 10:-

Välkommen till Lunda hembygdsförenings hemsida!

Ovan en spelande tjäder vid Tjäderberget

Frej fruktbarhetens gud. Påträffad i trädgården vid Rällinge gård 1904

Upprinnelsen till Lunda hembygdsförening är en studiecirkel i hembygdskunskap, som bedrevs i Lundaskogs skola 1953 till 1956.

Ingen av cirkeldeltagarna ansåg sig vid denna tidpunkt mogen att starta en förening. 30 år senare tillsattes en interimsstyrelse, vid ett möte i Lundaskogs skola den 27 april 1987.

Lunda hembygdsförening arbetar med att bevara och tillgängliggöra bygdens kulturarv i gemenskap mellan generationer.

Lunda hembygdsförenings geografiska verksamhetsområde utgörs av Lunda borgerliga socken, enligt den kommunala gränsdragning som rådde före 1952, när Lunda kommun gick upp i Jönåkers Storkommun.

Lunda hembygdsförening vill gärna få information om Lunda socken i form av bilder, foton, berättelser, och uppgifter. Berätta gärna om händelser i bygden som andra kan få glädje av att se och/eller läsa.

Kontakta hembygdsföreningen per post eller maila.

Inget publiceras före Ditt godkännande.

Tack för Din medverkan

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter