Om oss

Alltsedan sin start 1945 har Föreningen Hembygden i Lommaryd verkat för att bevara, vårda och levandegöra bygdens kulturarv. det sker på olika sätt. Film och bild dokumentation är en väsentlig del därav, likaså bandupptagningar av intervjuer med äldre personer som berättar om sina livserfarenheter. Resultatet härav presenteras vid s.k. hembygds el trivselaftnar.

 

Ett projekt som föreningen är delaktig i är upprustningen av kvarn och sågverksbyggnaden i Kliaryd. I planerna ingår att bevara byggnaden i så ursprungligt skick som möjligt på befintlig plats.

Ett annat projekt, vilket sker i samarbete med Hullaryds samhällsförening, är inventering och märkning av i Lommaryd socken befintliga torrp o gårdsgrunder.

I samarbete med Svenska kyrkan i Lommaryd genomförs också kyrkogårdsvandringar. Då får deltagarna tillfälle att berätta om människor som har sina sista viloplatser på lommaryds kyrkogård

Föreningen är medlem i Aneby hembygdsråd. Detta råd planerar och arrangerar gemensamma aktiviteter för Aneby kommuns hembygdsföreningar. Föreningen är också ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund.

Du som önskar stödja föreningen i dess viktiga kulturella arbete, kan göra det genom ett medlemskap. Det sker enklast genom att bnetala in en årsavgift (f.n. 100 kr) på föreningens bankgiro konto 5556-9222. Glöm inte att uppge namn o adress.