Om oss

Alltsedan sin start 1945 har Föreningen Hembygden i Lommaryd verkat för att bevara, vårda och levandegöra bygdens kulturarv. det sker på olika sätt. Film och bild dokumentation är en väsentlig del därav, likaså bandupptagningar av intervjuer med äldre personer som berättar om sina livserfarenheter. Resultatet härav presenteras vid s.k. hembygds...

Läs mer >

Nyheter

Hej vi funderar på att göra en omarbetning av vår torpbok Grunder att minnas, då det hänt en hel del i bygden sedan 60-talet då den gavs ut. Detta kommer då att ske i form av studiecirkel, och vi vill ha med människor som är interesserade av jobba med frågan....

Läs mer >