Bli medlem

Du blir enkelt medlem hos Listerby – Förkärla Hembygdsförening genom att sätta
in medlemsavgiften på vårt Bankgiro 856-4536
Medlemsavgift: 160 kr. / år för enskild medlem
Familj:                 240 kr./ år
Ange namn, adress, tel. och *mailadress på inbetalningen. Glöm inte att uppge namnet på samtliga
familjemedlemmar om du betalar familjemedlemskap

*mailadressen lämnar du om du t ex vill ha påminnelse om kommande aktiviteter. Då anser vi också att du enligt personuppgiftslagen (GDPR), godkänner att vi har med denna uppgift i vårt medlemsregister.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]