Bli medlem

För att kunna genomföra aktiviteter samt bibehålla våra åtaganden med underhåll av Hångers, Kaplanstugan, Hammarsänget, Barläst m m  samt bedriva verksamheten vid Lärbro Bygdemuseum och Lärbro krigssjukhusmuseum, så är ett stort engagemang från socknens innevånare och övriga kulturintresserade en god förutsättning för att lyckas nå det målet.

Du har även möjlighet att få delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Anmäl gärna ditt intresse för medverkan i någon av de kommittéer som vi har.

Ofta framförs att man inte är med i föreningen på grund av tidsbrist. Vi skulle dock vara mycket tacksamma om du ändå ville stödja hembygden genom att teckna ett medlemskap och vi vädjar om detta till såväl fast boende som fritidsboende.

Medlemsavgiften är 100 kronor. För familjemedlemskap 200 kronor.
Hembygdsföreningens plusgironummer: 94186-4 Swish: 123 2181 329
Skriv på inbetalningskortet:
• ditt (ert) namn och
• din (er) adress
• telefonnummer
• e-post-adress (genom e-post så kan vi snabbt och billigt nå ut med information).
• eventuellt en intresseanmälan till någon kommitté.

För dig som redan betalt medlemsavgiften och vill komplettera vissa uppgifter enligt ovan, eller i övrigt har frågor kring medlemskap, ring sekreterare Rosita Larsson, tel 0498-225546, e-post: [email protected]