Om oss

Lärbro hembygdsförening bildades 1982. Föreningen äger bland annat området och byggnaderna vid Barläst kalkbruk, den före dettta festplatsen Strandängen vid Kappelshamnsviken samt ett antal baracker/garage från 1940-talet vilka en gång tillhörde Lärbro krigssjukhus. Det största garaget har inretts till ett museum, Lärbro Bygdemuseum. En manskapsbarack byggs för närvarande om till krigssjukhusmuseum. Övriga byggnader hyrs ut som garageplats eller förråd. Ett 15-tal kommittéer sköter om och svarar för olika byggnader, besöksplatser och evenemang.

Lärbro Hembygdsförening har i dag ca 400 medlemmar.
Anledningen till föreningens bildande var ursprungligen ett omtvistat fastighetsärende.

Under åren som gått har föreningen genomfört ett antal stora projekt.
Tjärbränning vid Vikers pågick ett par år efter föreningens bildande.
Man har iståndsatt Kaplanstugan, en byggnad vid Rangvide från 1600-talet - byggnaden var bostad åt kaplanen (hjälpprästen). Kring fastigheten har en bandtun samt en grind uppsatts. Föreningen har servitut på del av området.

Väderkvarnen vid Takstens har renoverats. Föreningsmedlemmar har byggt upp den helt raserade ladugården vid Båtsman Valles torp. Torpet, som är i privat ägo, är intakt vad gäller byggnader och marktillhörighet. Hembygdsföreningen har genom kontrakt viss nyttjanderätt på ladugård och tomt.

Vid Hångers källa har en stentun, grind, flaggstång och toalett satt upp.
Skyltar har satts upp vid koleragravarna från 1854 vid Kajlungs och Barläst.
Ytterligare en bandtun har satts upp intill väg 148 på den historiska platsen Röcklinge backe.

Den första juli 2002 överlämnades det gamla kalkbruksområdet vid Barläst som gåva till Lärbro hembygdsförening av det i Bryssel belägna familjeföretaget Eurolime. Området innehåller 3 kalkugnar från 1600-1800-talet, kalklador och baskista (se Barläst). I donationen ingick även den mark som tillhör det gamla industriområdet.

År 2007 invigdes Lärbro Krigssjukhus museum vilket upprättats av Lärbro Hembygdsförening. För detta initiativ erhöll föreningen Gotlands Kommuns kulturpris 2007.

2007 överlämnade Gotlands arbetarekommun Strandängens festplast som gåva till föreningen.

2010 inköpte föreningen en barack och 6 förrådsbyggnader vilka byggdes i samband med att Lärbro Krigssjukhus uppfördes. Denna del av det gamla lägret stod annars inför risken att rivas eller försäljas. Renovering av byggnader och i synnerhet lokaler för blivande museum påbörjades.

2019 Invigdes  Lärbro Bygdemuseum

Övriga insatser och arrangemang som gjorts under åren: Julmarknaden, minnesutställningar, medeltidsspel, midsommarfirande och valborgsmässofirande, hembygdsfester, konserter mm.

Ordföranden i föreningen Sixten Ahlqvist 1982 - 1986
Gunnar Ahlqvist 1987 - 1990
Barbro Ahlqvist 1990 - 2002
Hans-Ove Hellström 2003 - 2007
Berth Lindblom 2008 - 2015
Clary Winberg 2016 - 2019
Berth Lindblom 2019 -