Nytt tak på Kambostugan


  

Johannes Kabell tillverkar en sidås och Ingemar Steneteg skär och lastar upp torv som skall ligga på taket

  

Äntligen- hela styrelsen för Långaryds hembygdsförening pustar ut. Efter flera års bekymmer för taket på Kambostugan har vi nu ett nytt fint torvtak!
Hur många år det gamla taket legat på stugan är det ingen som vet, möjligen ända sedan stugan flyttades till Jansberg 1939. Det har förekommit läckor som lagats, men i övrigt är det först under de sista åren vi varit allvarligt bekymrade.
Efter kontakt med Johannes Kabell på Kroksjöns Trähantverk i Unnaryd fick vi en kostnadsberäkning. Vår hembygdskonsulent Kerstin Hultin hjälpte oss att ansöka om bidrag genom Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Vi fick vänta på ett positivt besked ett par år. Bidraget kommer från en summa pengar som regeringen har avsatt till renovering av Kulturhistoriska byggnader i hela landet. Föreningen beviljades ett bidrag på 75% av den beräknade kostnaden. I slutet av augusti 2017 kunde Johannes och hans medarbetare starta jobbet med att riva av det gamla taket.
Efter avtäckning fick både Johannes och vi en smärre chock. Undertaket var i mycket sämre skick än vad som gått att bedöma. Stora rötskador upptäcktes och den ena sidåsen på högloftet var i uruselt skick. Det blev att tänka till, vi förstod ju att kostnaderna skulle öka och Johannes arbete skulle ta mycket längre tid än beräknat. Ett gemensamt beslut blev att renoveringen skulle genomföras ordentligt med byte av stora delar av undertaket och en helt ny sidås.
Då arbetet måste redovisas inom en ganska kort tid för att få del av bidraget satte Johannes och hans medarbetare full fart. Flyttade om användbara brädor, ställde i ordning nya, tillverkade en ny åttakantig sidås och fullföljde hela arbetet helt efter gammal god hantverkssed.
Under tiden Johannes arbetade med lagning av undertaket tog hembygdsvänner sig verket an med att skära grästorvor, både i Jansberg och Kråkeryd. Med Ingemar Steneteg som bas arbetade Inger och Gunnar Andersson och Birgitta Steneteg med det tunga jobbet att skära, lasta och leverera torvor till mannarna på taket. Ett riktigt slitgöra. Deras arbete gav ett rejält avdrag på renoveringskostnaden. Liksom att Ingemar även ställde upp med traktorer och vagnar för dit och bortforsling av material.
Den 18 oktober kunde vi slutbesiktiga arbetet och få in fakturan till Länsstyrelsen i rätt tid. Ett stort och varmt tack till Johannes, Kroksjöns Trähantverk och våra egna kämpar, Ingemar, Birgitta S, Inger och Gunnar för ett storartat arbete.

Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2018-12-15 14:57:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2017-11-20 19:12:29) Kontakta föreningen