Bli medlem

Avgifter
Sedan årsmötet 2004 ansluter föreningen medlemmar enligt följande: utsedda heders-medlemmar och normalt betalande medlemmar.
Sedan tidigare "ständiga medlemmar" som en gång erlagt en större engångssumma behåller oförändrat sitt medlemskap.

Årsavgiften är för närvarande 100 kr, avgifter betalas in via

Swish nr 1233864311 

Bank Giro 5177-4677

Långaryds Hembygdsförening.

OBS!  ange avsändarens namn och adress.

Nya medlemmar hälsas välkomna.