Medlemskap

Vi i Lagunda hembygdsförening har två avgifter för medlemsskap. Familj 160 kr/år, enskild 110 kr/år.
Vårt plusgirokonto är 161957-6
Glöm inte att ange avsändare.

Vår mailadress är [email protected]