Magazinet sorterade Lagga artiklar


Innehåll 

Artiklar om Lagga i Magazinet

Knivsta Hembygdsgille har sedan 1967 givit ut en innehållsrik årsbok, Magazinet. Här återger vi, med tillstånd av Hembygdsgillet, artiklar som berör Lagga. Alla årgångar av Magazinet finns på Knivstabiblioteket. Efter varje artikelnamn anges ”Mag årtal” där Mag står för Magasinet.

Klicka på länkarna nedan och sedan på "PDF ikonen" för att öppna och läsa artiklarna i PDF formatet.  

Lagga allmänt, historia     
Husby-Storån Den gamla kungsådran, Nils Eskhult Mag 83                         
 

Väsby kvarn
Väsby kvarn, dikt av Simon Laggeby, Mag 1969
Uppsalaslätten, dikt av Simon Laggeby, Mag 1970

Händelser och personer
Yrvädret 1850, Mag 1968
Lagga-Janne, K-G Lundin berättar, Jacob Pettersson, Mag 1971
Kruthålet, av K-G Lundin med foto av Ekmans 1901, Mag 1971
Sommarteater Kungaval vid Mora sten, Peter Jahnke, Mag 1993
Gamla spelmän i Knivstatrakten, Peter Jahnke, Mag 1991
Milles pojke, Kjell Fagerström, Mag 1979

Gårdar
Örby gård,  Bo Nilsson, Mag 1970
Knivstabygdens lantmannabyggnader, del 2 Lagga, Per Thunström, Mag 1982
Mer om ladugården på Tisslinge (Forts på Knivstabygdens lantmannabyggnader, Mag 1982), Per Thunström, Mag 1983
Akademigårdarna i Knivstabygden, Per Thunström, (bl.a. Morby, Väsby och Rosland), Mag 1993
Långhundra häradsallmänning, Lennart Stiernstedt,, Mag 1971

Skolan
Lagga folkskola, Simon Laggeby, Mag 1974
Lagga socken och dess skola s 24-29 + bild elever o Sandahl, Mag 77

Kyrkan
Lagga missionshus, (och notis om Ruth Milles), Simon Grönwall, Mag 1974
Lagga kyrkokör, Tore Jansson, Mag 1974

Sjukvård Knivstabygden
Knivstabygdens hälso- och sjukvård som den skildras i 1800-talets Provinsialläkarrapporter, Anders Köling, Mag 1986
Få läkare, små sjukhus men många sjukdomar, Per Thunström, Mag 1986

Föreningsliv
Från föreningslivet: Lagga Hembygds- och Fornminnesförening, Mag 1981
Lagga fältridklubb, Lagga idrottsförening (föreningspresentation), Mag 1974
Laggadagen 1981, Mag 1981
Lagga Hembygds- och Fornminnesförening, Nils Ålander, Mag 1982
Knivsta-Ortens jaktskytteklubb (Bl.a. om jaktstigen och lerduvebanan i Årby, Lagga), Mag 1982
Lagga IF Damlaget, historia. Kent Lindh och Rolf Nodén, Mag 1984

Innehåll

Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2021-05-03 17:09:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2021-05-05 15:13:42) Kontakta föreningen