Dikter av Simon Laggeby


Innehåll I Väsby kvarn I Lagga Gamla Prästgård I Runstenar i Lagga

Image
Simons barndomshem i Högby med ett ladugårdsgrund från 1700-talet i förgrunden
Foto: Birgitta Olsson 1995

Simon Laggeby

Namnet känner nog många äldre laggabor igen från bl.a. UNT och Kvällsstunden där Simon var  en flitig skribent med dikter och berättelser ofta med anknytning till hembygden i Lagga.

Simon var min mormors bror, han föddes 1911 i Högby på den lilla gården som föräldrarna Frans och Hulda Eriksson ägde.
Jag kommer ihåg Simon som en snäll och glad person som alltid bjöd in till intressanta samtal och diskussioner i alla möjliga ämnen.

Här är några dikter av Simon med Lagga anknytning som varit publicerade i omgångar i olika tidningar och hembygdsmagasin.

Örjan Herres

 

Länk till Simons dikt om Väsby Kvarn

 

Uppsalaslätten
(En augustieftermiddag 1950)

 

Tidstilla ro över hävdrika ängder.
Svearnas valplats, tingshus och sten.
Gårdar ses drömma, i guldgula mängder
böljar sig veteax mot åkerns ren.

Ljus öppnar slätten sig från kullen,
slösar sin skönhet med öppen famn.
Mustiga dofter stiga ur mullen,
på stenarna läsa vi hövdingars namn.

Lågt flyter Storån mot Hammarby-gärdet,
Högt sträcker Väsby kvarn armen mot skyn.
Mora Stenar med äpplet och svärdet
Vilar på lagrar vid skogskällans bryn.

Snart stilla kväll. Domkyrkotornen
och Sturarnas slott mot azurblå rymd.
Dofterna förtäta. I Irland är spoven.
Slätten, vår moder, vilar skymd

                 Image

Simon Laggeby

Image

 

Image

 

Image
Image
Image

 

Image

 

Innehåll I Väsby kvarn I Lagga Gamla Prästgård I Runstenar i Lagga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2021-04-17 18:33:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2021-04-26 22:29:06) Kontakta föreningen