Böcker om Lagga


Innehåll I Lagga i mitt hjärta

 

Boknyheter 2021

I den helt nyutkomna boken ”Sjuhundrabygden. Årsskrift 2021” har Sven-Erik Pernler skrivit en artikel rubricerad ”Miraklet på Mora äng 1411”. Den handlar om en Hans Waltersson från Fasta socken som blev helbrägdagjord på Mora äng dagen före S:t Eriks dag nämnda år efter att ha avgivit pilgrimslöfte och tänkt att besöka Uppsala och dess Eriks-minnen den 18 maj i hopp om att  bli frisk. Han hade inte utrymme för denna händelse i sin Laggahäradbok, men episoden hör onekligen Laggabygden till!  Boken tar också upp andra intressanta historiska händelser från våra närliggande grannsocknar i öster. Boken finns att köpa under följande länk:  Sjuhundrabygden 2021 eller kan lånas på närmaste bibliotek.

En mycket intressant (och positiv) recension av Sven-Erik Pernlers Laggahäradbok finns i tidskriften Signum nr 6, september 2021. Den är skriven av professor Oloph Bexell, Uppsala, och har titeln ”Mysteriet Mora stenar”. Den är värd att läsas och diskuteras!  Se Signum.se Tidskriften kan också läsas på Carolina Biblioteket samt Karin Boye Biblioteket.

Man kan köpa Laggahärad-boken direkt från författaren Sven-Erik Pernler för 250 kr så  länge den finns i lager. Det är betydligt billigare än vad en del bokhandlare tar för den. Beställ den på: [email protected]

 

 
 
Image
Image
Image
Image
Image

Innehåll I Lagga i mitt hjärta

Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2020-05-19 18:58:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2021-10-29 14:37:32) Kontakta föreningen