Kvarnbacken


Byggnader på kvarnbacken

InnehållKvarnen interiör l Kvarnvingarna  l Tändkulemotorn l 

Byggnaderna ligger på en höjd med vacker utsikt åt öster och väster

Image

 

Bild tagen 1904 från ån vid Väsby bro, med kvarnstuga och kvarn i bakgrunden

 

 

Kvarnen

Gråstensgrund. Väggar av brädor och stockar. Huset har en åttakantig form och är rödmålat.

Image
 

Uppfört år 1876 av byggmästare Eriksson för mjölnaren Anders Gustav Andersson

 

 

Kvarnstugan

Grund av synlig gråsten med bruk i skarvarna. Väggarna är av liggtimmer med släta knutar. Timret är lockribbspanelat och rödfärgat med vita foder. fönstren är av tvåluft typ med tre rutor i varje luft. Dörren är blågråmålad. Sadeltak med enkupigt tegel. Huset har på mitten en farstu. Rakt fram finns en verkstad. Till höger från farstun finns köket och därinnanför finns kammaren. Med ingång utifrån finns en vedbod i norra delen av byggnaden.

Image
 

Från 1800-tal. Flyttat c:a 1900 från Säby i Lagga socken

 

 

 

Ladan

Står på stora, bearbetade gråstenar. Väggarna är av synligt opanelat liggtimmer med utknutar. Huset är rödmålat med svarta dörrar, vindskivor och knutar. Sadeltak med tvåkupit tegel. På nocken finns en plåtplagga från Lagga klockstapel. Årtalet 1736 finns instansat.

Image
 

Klockarladan, 1800-tal. Flyttad hit 1964 från Klockargården i Lagga socken. (Nuvarande idrottsplan vid Lagga skola)

 

Svinhus

Låg grund. Väggarna är av skiftesverk och rödmålade. Sadeltak med tvåkupit tegel. 
("Mjölnarens gris blev alltid fet")

Image
 

Svinhus 1800-tal  (Ej flyttad)

 

 

 

Stall

Låg grund. Väggar av bräder och bakar. Rödmålad. Snedtak med tegel. Mjölnaren hade ingen egen häst utan byggnade användes av besökande bönder. I byggnadens stomme finns det rester av gamla vingar.

Image
 

Stall 1800-tal.Lilla byggnad till vänster. (Ej flyttad)

 

 

 

Smedjan

Smedja byggd 1920 av stolpar och brädor med eldhärd och pust. 

Städet i Väsbysmian Lagga, har en egen historia.
Einar Jansson född 1903 berättar om Väsbystädet.
-Hur det stora städet hade kommit till hade Einar hört av Laggabonden Ivar Vård (f1892). Hans förfader hade haft granngården till den som gjort städet. En bonde i Norrby i Lagga gjorde någon gång före 1850 en grov ogärning för vilket han blev dömd till livstids fängelse. Han fick välja mellan straffarbete eller vatten och bröd. Han valde straffarbete. Detta kom då att bestå i att han forslades till Karlskrona där han fick arbeta med ankarsmide, fastkedjad tillsammans med övriga fångarna. Då han hade avtjänat sitt straff i 30år frigavs han. Han tog då med sig hem till Lagga det städ som står i Väsbysmia.


Straffarbetet hade tagit hårt på honom och han levde bara något år efter hemkomsten till Lagga. 

Image
 

 

 

Maskinhus

Huset intill kvarnen har enkla rödmålade brädväggar samt sadeltak.
 

Image
 

Uppförd omkring 1910  

 

 

Hemlig hus

Av stolpar och enkla rödmålade brädväggar under snedtak. 

Image
 

Uppfört 1950.

 

InnehållKvarnen interiör l Kvarnvingarna l Tändkulemotorn l 

 

Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2020-04-13 09:58:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2021-03-06 14:18:28) Kontakta föreningen