Runstenar i Lagga


Runstenar i Lagga

InnehållRunstensfragment I Väsby Kvarn I Örby 

Välkomna att besöka våra fina runstenar!

önskar

Björn, Faste, Gerbjörn, Gillög, Gisl, Ingefast, Ingulv, Jovurbjörn, Ofeg, Öpir, Olev, Sigvid, Torbjörn,

Torgisl, Torsten, Trotte, Ulv, Vibjörn, Vidfare, Vifast, Vigrim, Visten, Åsbjörn, Ödbjörn, Öring

(vars namn ristades på någon eller några av våra 9 runstenar för ca 1000 år sedan). 


 

Runsten U481 Lagga Kyrka

                                                                                                                     Image
 

Torgisl och Torsten och Vibjörn och Olev läto resa stenen efter Torbjörn, sin fader.

 

Runsten U482 Kasby Lagga

                                                                                                                      Image
 

Visten och Torsten och Faste läto resa stenen efter Virgim, sin broder.

 

Runsten U483 Kasby Lagga

                                                                                                                   Image
 

(ej tydbar text) 
Ingen har hittills inte kunnat tolka texten - är det kanske ett skiffer, nonsenstext eller ljudhärmning?

Försök!

Så här står det i alla fall:

"fisnhlnstbmlstihnaistirnastbmlrusthtoinsbklrstiohinastimr tui risii...ai stkistknstihuoiist iistbmkristithit t"

 

Runsten U484 Kasby Lagga

                                                                                                             Image
 

Öring lät resa stenen efter Vidfare, sin fader.

 

 

 

Runsten U485 Marma Lagga

                                                                                                            Image
 

Trotte och Ingulv läto uppresa stenen efter Sigvid, sin fader, och Ingefast efter sin make. Och Ofeg Öpir ristade.

 

 


Runsten U489 Morby Lagga (Nu i Universitets parken Uppsala
U489 stod mellan Morby och Rosland i Lagga. Flyttad 1729 av Olov Celsius till Uppsala, där den stått på många olika platser.

Utlånad tillsammans med två andra runstenar (U896 och U1000) till värdsutställningen i Paris 1867, för vilket Universitetets fornsamling fick bronsmedalj. 

Byggande av bro nämns förhållandevis ofta i runtexterna. Däremot är det ovanligt att runstenar är resta till minnet av kvinnor.

Gillögs make Ulv var troligen redan död, eftersom han inte är med om minneshandlingen.

                                                                                                                 Image

Gullög lät göra bron för sin dotter Gillögs själ, som Ulv hade till hustru. Öpir ristade

 

 

Runsten U490 Olunda Lagga

                                                                                                                 Image
 
 
 
 
 
 

Gerbjörn och Jovurbjörn och Vidfast de reste denna sten efter Gerbjörn, sin broder. Gud hjälpe hans ande och själ.

 

 

Runsten U492 Örby Lagga

                                                                                                          Image
 

Åsbjörn och Gisl, aurir och Ödbjörn läto uppresa stenen efter Björn, sin fader.

 

 

Namn på runstenarna

Björn Ofeg Vidfare
Fast Olev Vifast
Gerbjörn (2) Sigvid Vigrim
Gillög Torbjörn Visten
Gisl Torgisl Åsbjörn
Gullög (2) Torsten (2) Ödbjörn
Ingefast Trotte Öring
Ingulv Ulv Öpir
Jovurbjörn Vibjörn  

 

Innehåll Runstensfragment I Väsby Kvarn I Örby 

 

Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2020-04-12 19:08:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2021-03-06 15:19:36) Kontakta föreningen