StyrelseKyrkhults Hembygdsförenings styrelse 

 

Ordförande: Jan Ottosson

Vice ordf. och kassör: Percy Svensson.

Sekreterare: Yngve Svensson

Övriga Ledamöter:

Margareta Skogsgårdh

Christer Ericsson

Håkan Assarsson

Ronny Nilsson

Arne Strömberg

Jan-Åke Håkansson

Kerstin Svensson

Suppleanter:

Margrethe Petersen

Mona Björkman

Steve Svensson

Revisorer:

Anders Gunnarsson

Gunnar Bengtsson.

Revisorssuppleanter:

Sven-Arne Persson

Britt Roos.

Valberedning:

Håkan Björkman sammankallande

Ann-Mari Strömberg.

Förening:

Kyrkhults Hembygdsförening

Skapad av: Göran Mendys (2024-02-10 08:15:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Mendys (2024-04-21 16:11:15) Kontakta föreningen