Om oss

Välkommen till Kyrkhults hembygdsförening.

Hembygdsföreningen har en bred verksamhet. Vi forskar i vår äldre historia och jobbar med att tillgängliggöra denna information genom bild, ljud och film. Vi stöttar också nya projekt i samhället som ligger i bygdens intresse.

Vi hade 637 medlemmar 31 dec 2023.

Läs mer här.