Om oss

Kville Hembygds- och Fornminnesförenings syfte är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Medlemsantalet är cirka 700. Föreningens tidning Kvillebygden sänds varje vår till varje medlem/familj och ingår i medlemsavgiften. Årsavgift för 2022 är 100:- för medlem och 150:- för familj. Vill Du bli medlem och delta i föreningens verksamhet är Du välkommen att kontakta vår kassör: Ulla Tisell Grind 1, 457 43 Fjällbacka Telefon: 0524 701 35 / 070 249 93 02 E-post: 0524 [email protected] Vårt bankgiro är 238-8015.