Om oss

Kville Hembygds- och Fornminnesförenings syfte är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Medlemsantalet är cirka 700. Föreningens tidning Kvillebygden sänds varje vår till varje medlem/familj och ingår i medlemsavgiften. Årsavgift för 2022 är 100:- för medlem och 150:- för familj....

Läs mer >

Nyheter