Kallelse till ordinarie årsmöte i Kungsörs Hembygdsförening

Tid:          Söndag 24 mars 2024, kl. 14:00
Plats:       Kungsudden, Vasakällaren
Övrigt:      Kaffe och kaka serveras

             Förslag till Dagordning
Mötets stadgeenliga utlysande

Godkännande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare till mötet

Val av justerare till dagens protokoll

Föredragande av årsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Föredragande av revisionsberättelse

Redovisning av försäljningen av Kungsudden till Kungsörs kommunRedovisning av budget för 2024

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut angående arvoden

Val av ledamöter i styrelsenVal av revisorer

Val av valberedningBeslut om finansiell rådgivningsgrupp

Val av ombud till Västmanlands fornminnesförenings årsmöte

Fastställande av medlemsavgift

Övriga ärenden

Mötets avslutande

 


Förening:

Kungsörs Hembygdsförening

Skapad av: MIikael Noren (2024-03-05 13:23:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: MIikael Noren (2024-03-05 13:23:44) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Robert Jernlås , Borgviksvägen 2 , 736 32 Kungsör
 c/o Robert Jernlås, Borgviksvägen 2, 736 32 Kungsör
 070-608 66 39[email protected]