Det har kommit till vår kännedom att en app har lanserats under namnet Hembygdsappen.

Appen hämtar material från hembygd.se, både bilder och texter. Den använder även riksförbundets varumärke. 
Denna app har utvecklats helt utan godkännande av Sveriges hembygdsförbund. Vi uppfattar detta som intrång i våra rättigheter och kommer att lämna ärendet till jurist för utredning. Vi uppmanar alla föreningar och användare av Sveriges hembygdsförbunds tjänst Hembygdsportalen att inte använda appen tills de juridiska frågorna är utredda.


Förening:

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Åsa Sunefors Wallin (2022-11-04 09:13:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Sunefors Wallin (2022-11-04 09:14:06) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Kjell Gustafsson, Norra Åreda, Ängagärdet 4, 35592 Växjö
 - 070-5861165[email protected]