Välkommen till Kråkshults Hembygdsförening

Vår förening bildades 1957 och har idag ca 80 medlemmar. Vår verksamhet består av att värna, bevara och dokumentera vårt kulturarv.
Vi  har dokumentation som bl a omfattar två filmer, inspelade 1955 och 1960, tre hembygdsböcker samt ett stort antal fotografier. Vidare finns socknens befolkning från 1900 och framåt nedtecknad. Vi har också en stor samling av äldre föremål.
Återkommande aktiviteter är torpvandringar alt. kyrkogårdsvandringar, filmvisningar, berättarkvällar m m. Tillsammans med kyrkan arrangeras varje sommar en friluftsgudstjänst.
Har Du några frågor eller något Du vill delge oss, kanske en bild eller en berättelse, är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Om Du har frågor som rör släktforskning kan Du kontakta Mari-Anne Larsson.

I aktivitetslistan kommer även att finnas arrangemang som anordnas av Föreläsningsföreningen, Svenska kyrkan m fl