Om oss

Välkommen till Kråkshults Hembygdsförening

 

Vår förening bildades 1957 och har idag ca 100 medlemmar. Vår verksamhet består av att värna, bevara och dokumentera vårt kulturarv.
  Vi  har dokumentation som bl a omfattar två filmer, inspelade 1955 och 1960, tre hembygdsböcker samt ett stort antal fotografier. Vidare finns socknens befolkning från 1900 och framåt nedtecknad. På vårt hembygdsmuseum Ålarps loge visar vi upp äldre maskiner, redskap och föremål.
  Återkommande aktiviteter är torpvandringar alt. kyrkogårdsvandringar, filmvisningar, utflykter, berättarkvällar m m. Tillsammans med kyrkan arrangeras varje sommar en friluftsgudstjänst. Föreningen medverkar också vid Kråkshultsdagen.
  Har Du några frågor eller något Du vill delge oss, kanske en bild eller en berättelse, är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.