Kolbäcks hembygdsförening

Detta är ej vår ordinarie hemsida, den finner du på adressen:

kolbacksbygden.se

herrevadsbro.se (mobilanpassad)

Bilden ovan är en vy från Strandgården söder ut. Det är en målning av Rudolf Gagge 1900-08-29.

Rudolf Gagge levde mellanåren 1834 och 1912. Han var direktör i Mälarprovinsernas Enskilda Bank i närmare fyrtio år. Han var en kulturpersonlighet inom musiklivet i Västerås och verkade som politiker. Rudolf Gagge målade akvareller och tecknade, ofta stadspartier och landskap.

 

Så här beskrivs Kolbäcks hembygdsförening i Västmanlands Läns Hembygdsrörelses Årsbok från 2011.

I slutet av 1970-talet engagerade sig ett tiotal Kolbäcksbor med att spåra fotografier medanknytning till livet i stationssamhället. Det var egentligen en uppgift inför densocialdemokratiska arbetarkommunens 70-års jubileum 1981. Samlingen visades sedan på några utställningar. Intresset ökade därmed och fler bilder strömmade in. Samarbetet blev embryot till hembygdsföreningens bildande.

Den 26 mars 1984 träffades 33 personer på Kolbäcks bibliotek för att bilda Kolbäcks Hembygdsförening. Den första styrelsen bestod av Karl-Arne Ragnar ordförande, John Eric Bergelin, Kerstin Hall, Sven Nordström och Nils-Gunnar Karlsson. Suppleanter blev Valfrid Ågren och Enar Hjelm.
På årsmötet tre år senare, 1987, blev Sven Nordström ordförande, ett uppdrag som eldsjälen Sven har än idag. Amstaringen, en relik av ett ringfragment funnet i åsen vid Amsta, designat av Mats Källstig, beslutades bli en hembygdssouvenir. Ringen har blivit mycket populär.

Lokalfrågan har varit ett problem tills vi 2003 fick en utmärkt lokal i f.d. Handelsbankens centralt belägna kontor. Här har vi nu vårt arkiv i kassavalvet och en samlingslokal för hembygdsföreningens stora sociala tillgång i form av öppet hus var tisdag eftermiddag året om.

1998 fick Hembygdsföreningen överta den s.k. Tiondeboden från kyrkan, därmed startade ett treårigt renoveringsarbete. I september 2001 deltog föreningen i uppförande av ett skådespel om slaget vid Herrevadsbro 1251 där Birger Jarl besegrade Folkungarna. En minnesplats över slaget har också iordningställts. Vi har efter kontakt med regeringskansliet lyckats fått tillbaks det gamla namnet Kolbäcken på en bäck som rinner ut i Kolbäcksån.

Föreningen har gett ut tre böcker: Slaget vid Herrevadsbro och Biskop Kol skrivna av Lars Gahrn samt Vår hembygd av Kurt och Rune Larsson. Utgivningen var ekonomiskt möjligt genom en donation i samband med Doktor Eva Bergqvists bortgång.

Kurt Larsson har skapat en innehållsrik hemsida: www.kolbacksbygden.se. Foton som samlades och katalogiserades på 1970-talet har digitaliserats och ligger till grund för vår omfattande och omtyckta Bildbank. De över 1000 bilderna har idag också inslag från senare delen av 1900-talet tack vare kontinuerlig fotodokumentation av Rune Larsson. Hembygdsföreningen sänder årligen ut två berättelser om platser och händelser i bygden tillsammans med säsongens program. Berättelserna finns även på vår hemsida. Vi gör guidade turer på orten och besöker även andra hembygdsföreningar. Samarbete med Hallstahammars Kultur & Fritid sker fortlöpande.

Styrelsen känner stöd från sina nära 200 medlemmar att uppfylla föreningens ändamål: att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter