I samband med föreningens månatliga arbetsgruppsmöte, packades en tidskapsel, eller en100-års låda.
Lådan har fyllts med föremål, trycksaker, handlingar som präglar vår tid.
Bland det som packades ner, kan nämnas 40-talet brev med levnadsbeskrivningar, dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, en mobiltelefon, en miniräknare, ett USB-minne, ett kuvert med sedlar och mynt, frimärken.
Foto från olika gatumiljöer i tätorten skickar vi också med till framtiden!
Dessutom en papperskopia av kommunens översiktsplan från 2024  - för att genomförandegraden ska kunna analyseras om etthundra år.
Lådan försluts och förvaras på säkert sätt i precis 100 år varefter den öppnas och ger
den tidens människor ett litet utsnitt av hur livet tedde sig ett sekel tillbaka.  
Ett fyrtiotal medlemmar närvarade vid ceremonin som avslutades med kaffe och tårta.                                                                                                     
Tillsammans med Klippans Kommuns arkivarie, som också deltog, transporterades tidskapseln sedan till kommunen arkiv där den skall tryggt förvaras i 100 år!

Nyvalda ordförande och initiativtagare till lådan Ann Christin Ivarsson samt PO Carlson.                                                                                         

Text PO Carlson Foto. Kristina Eliasson


Förening:

Klippans Hembygdsförening

Skapad av: Mats Johansson (2024-04-06 10:37:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Johansson (2024-05-01 09:00:32) Kontakta föreningen