Bli medlem

Som medlem stödjer du föreningens arbete med bevarandet av den unika Tomtangården och bygdens kulturhistoria samt bidrar till utvecklingen av gården och bygden. Årsavgiften är 125kr.

BG: 530-3953
SWISH: 123 063 95 42
Ange namnet på medlemmen.