Om oss

Klövsjö Hembygdsförening är en ideell förening som arbetar med att lyfta fram vårt lokala kulturarv. Vi ordnar evenemang, utställningar, aktiviteter för att sprida kunskap om vår historia och vårt kulturarv. Utöver detta förvaltar vi även många historiska byggnader, saker, kläder m.m. En stor del av vår verksamhet går ut på att ta vara på vår fantastiska hembygdsgård Tomtan.


KORT OM TOMTAN:
- Marken utstyckad som torpdel från stamfastigheten Johangården år 1777.
- Johan Johansson (1751-1818) tilldelades området, som kallades ”opp i tomt´n”, som arvslott från hemgården Flytten till Tomtan skedde efter 1790.
- Den första byggnaden som uppfördes på gården var helt naturligt ladugården. Där bodde man tillsammans med djuren och lagade sin mat i öppna spisen. Det är den södra ladugårdsdelen.
- De flesta husen är uppförda under 1800-talet. Loftbyggnaden har årtalet 1816 inristat då det inköptes och uppfördes här. Dasset har årtalet 1827. Ovanför källardörren i storstugan står årtalet 1866.
- Klövsjö Hembygdsförening köpte Tomtan 1959. Gården var en fullt fungerande jordbruksfastighet med mjölkproduktion ytterligare några år.
- Siste bonden på gården var Olof Johansson, ”Tomt-Ola” (1886-1967). Han bodde i ”Tomt-Ola-Stugan”, som är det nyaste huset på gärden, byggt omkring år 1900.
- Till gården hör för närvarande 15 hus. Stugorna i Barnlandet flyttades dit på 1970-talet.
- Tomtan invigdes som hembygdsgård 1963.
- Tomtan är den enda fyrbyggda hembygdsgården i original i Jämtland. Här har fyra generationer bott och verkat på riktigt.