Om oss

Gillets ändamål är att vidmakthålla intresset för hembygden dess historia och traditioner samt att sammanföra oss Kindsbröder till kulturellt utbyte och gemensam trevnad.

Karta över Kind

Till gillet kan den inväljas som är född eller har anknytning till Kinds härad.

För detta ändamål träffas vi bröder i Kindstugan, vår 1700...

Läs mer >

Nyheter

Björnbyn


Björnbyn.

Vid aprilmötet företogs dragning av andelsveckan. Två medlemmar hade anmält intresse.

Vinnare till andelsveckan blev Rolf Enander.

Vi önskar honom lycka till i fjällvärlden under v 34.

 

Medlemsantal i Kindgillet. 1/1 2022

Medlemsantal i Kindgillet.

Medlemsantal den 1 januari 2021 är 193 st.

Förändringar under året;

Bokfört avlidna - 4

Utträde - 3

Invalda medlemmar + 8

Invalda hedersledamöter (3)

Medlemsantal den 1 januari 2022 194

Idéarbete

 

GILLESBRÖDER


Andra tider, nya bröder, nya tankar.

Styrelsen har börjat ett ide’arbete för framtiden.

Vad eller hur skall gillet vara i framtiden?

Vad vill ni gillesbröder?

Kom...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]