Om oss

Gillets ändamål är att vidmakthålla intresset för hembygden dess historia och traditioner samt att sammanföra oss Kindsbröder till kulturellt utbyte och gemensam trevnad.

Image

Karta över Kind

Till gillet kan den inväljas som är född eller har anknytning till Kinds härad.

För detta ändamål träffas vi bröder i Kindstugan, vår 1700 tals stuga på Liseberg, åtta gånger per år på våra så kallade herredagar. De går av stapeln första fredagen i varje månad februari – juni och september – december. Årsmöte hålls på herredagen i mars, gillesmöte i samband med utflykten i september och julbord på herredagen i december. En gång om året arrangeras en heldagsutflykt till hembygden eller i dess närhet.
För skötsel och underhåll av vår fina stuga krävs mycket praktiskt arbete och detta görs uteslutande av oss medlemmar. Är du medlem kan du hyra stugan för egna sammankomster till en rimlig kostnad.
I stugan har vi ett ganska omfattande bibliotek med böcker från olika socknar i och kring Kinds Härad.
Vi har också samarbete med Kindstugans Syförening. Ett exempel är kaffeservering i samband med Lisebergs trädgårdsdagar.
Sist men inte minst måste poängteras det fina samarbetet vi har med ledningen för Liseberg.