Nyheter

Sommarresa

Sommarresa 2021 08 05

Huskvarna och Åsens by

Se bifogad program  BARKS BUSS

Program för år 2021

Nu är vårt program klart

För att se det klicka på länken här  Program för år 2021

Du kan även läsa mer om att vi behöver hjälp med verksamheten 
klicka då på länken  Vi behöver er hjälp

Jag hoppas att ni vill stödja oss och vår verksamhet även i fortsättningen

Vore...

Läs mer >

Om oss

Föreningen bildades 1995. Föreningens målsättning var initialt insamlande av
äldre föremål, men så småningom har fotografiskt material, vilket används vid
utställningar, fått ökad omfattning

Vandringar i historiskt intressanta områden, utflykter och föreläsningar ingår som årliga aktiviteter, se vidare  under meny: (Program.)

Vi håller f.n. på med digitalisering av allt vårt fotomaterial och...

Läs mer >

Aktiviteter