Arkivdag lördag den 10 nov kl 10 till 14

Arkivdag i Sockenstugan

Vi visar våra samlingar av bilder, tidningsurklipp och dokument.
OBS! Dag och tid!

Måndag 1 okt var det kvartalsmöte

Vår ordförande Börje Eriksson rapporterade om det gångna årets aktiviteter.
Vidare informerades 0m kommande aktiviteter, som föreningens 40-årsjubileum.
Hemsidan kommer att förändras vid nyår.
Bygdeband kommer att läggas in i den nya hemsidan.
Cirka 40 medlemmar lyssnade till dagens gäst: Mikael Andersson som på ett intressant och medryckande sätt berättade om Sveriges största tågkatastrof: Getåolyckan vilken inträffade för exakt på dagen 100 år tidigare.

Här en länk till Riksarkivets ”Digitala Forskarsalen”

Den ger möjlighet att söka i över 100 miljoner digitala arkivhandlingar.
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

 

Nu är vi anslutna till Bygdeband

bygdebandFotograf: bygdebandBygdeband är en rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material för Internet. Arkivet är öppet för alla som vill söka i materialet. Bygdeband är uppbyggt efter platser, exempelvis städer, byar, hus eller torp. Till platserna finns personer, bilder, ljudfiler eller andra filer och dokument knutna.
Se Byggdeband KILA   klicka här:  Byggdeband Kila
Är du intresserad?—Klicka här: https://www.hembygd.se/bygdeband/