Yttranden


Katarina hembygdsförening lämnar när vi anser det nödvändigt in yttranden om stadens förslag till detaljplaner som är ute på samråd och granskning. Efter att ett yttrande skickats in publiceras det här på hemsidan.

Förening:

Katarina Hembygdsförening

Skapad av: (2018-01-20 21:17:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Katarina Hembygdsförening (2020-10-17 17:40:11) Kontakta föreningen